Självomhändertagande läker kroppen

De senaste 20 åren ser man tydligare hur vårt sinne påverkar kroppens läkningsprocesser. Metoderna som studeras, där vår psykologi påverkar vår biologi, kallas Mind-Body Interventions, MBI. Man ser även hur vårt självomhändertagande påverkar vårt DNA, vilket kallas Epigenetik.

Stress och oro skadar vår kropp
När kroppen blir utsatt för kronisk och regelbunden stress utan djupgående återhämtning så skadas våra celler och vårt DNA. Den långvariga stressen skapar kronisk inflammation som inte får någon chans att läka och har en tendens att bli startskottet för många allvarliga sjukdomar som:

 • Cancer
 • Astma
 • Artrit
 • Hjärt- och lungsjukdomar
 • PSTD
 • Epstein-Barr virus
 • och fler…

18 st Mind-Body Intervention studier granskades för att se vilken sorts självläkning man kan förvänta sig med hjälp av olika lugn-och-ro metoder som yoga, Tai Chi, meditation, mindfulness, andningsreglering m fl. Resultatet är brett.

Mycket kan läka med självomhändertagande

 • Ensamhetskänsla
 • Inflammation
 • Mottaglighet för virus
 • Depression
 • Sömnsvårighet
 • Vallningar
 • IBS
 • och fler…

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Frontiers in Immunology, 16 juni, 2017. "What is the Molecular Signature of Mind-Body Interventions?..."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *