Hälso-Lycka på Harvard

Det finns en stark koppling mellan lycka och hälsa, meddelar Harvard Universitets skola för medicin. “Om du vill förbättra din hälsa – börja med att fokusera på sånt som ger dig glädje.”

I många studier ser man att glädje ökar chansen till ett längre och hälsosammare liv, helst i samspel med sänkt stress och avslappningsövningar.

Martin Seligman och Christopher Peterson tipsar om följande Lyckorecept:

  • Ge dig hän åt lycka
  • Satsa fullt ut i flow
  • Gör gott åt andra

Samtidigt ser man att följande INTE ger lycka och välmående:

  • Pengar och materiella ting
  • Ungdom och attraktivitet
  • Barn och familj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *