Självomhändertagande läker kroppen

De senaste 20 åren ser man tydligare hur vårt sinne påverkar kroppens läkningsprocesser. Metoderna som studeras, där vår psykologi påverkar vår biologi, kallas Mind-Body Interventions, MBI. Man ser även hur vårt självomhändertagande påverkar vårt DNA, vilket kallas Epigenetik. Stress och oro skadar vår kroppNär kroppen blir utsatt för kronisk och regelbunden stress utan djupgående återhämtning Read More